Misyon - Vizyon

Eğitim ve İstatistik Birimi, 16 Ocak 2007 tarihinde Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 2016 yılı itibari ile Uluslararası Programlar ve Kalite Derecelendirme Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Birimin kuruluş amacı, Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan idari ve akademik personelin; yeniliğe, gelişime, değişime açık olmasını sağlamak, moral değerlerini ve motivasyonlarını yükseltmek, Üniversiteye bağlılıklarını arttırmak, ekip çalışmalarını güçlendirmek amacıyla personelin ihtiyaç ve isteklerini göz önünde tutarak, hem görev tanımlarına uygun çalışmalarına katkı sağlayabilecek hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri sürekli, nitelikli ve ölçülebilir eğitim faaliyetleri düzenlemektir. 

Hizmet İçi Eğitim, bireylere görevleri ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak üzere yapılan, mesleğe uyum, meslekte ilerleme ve gelişme ihtiyaçlarını karşılayan her türlü eğitim ve öğretim faaliyetidir. Üniversitenin daha etkili ve hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşabilmesi, idari ve akademik personelinin kendi alanı ile ilgili uzmanlaşması ile yakından ilgilidir. Bu nedenle Eğitim ve İstatistik Birimi bu süreci misyonu olarak benimsemektedir.

Eğitim ve İstatistik Birimi, başta Üniveristemize bağlı birimler olmak üzere, başka kurumlarla da zaman zaman ortak çalışmalar yürütmektedir.