Misyon - Vizyon ve İlkelerimiz
  • Eğitim ve İstatistik Birimi, 16 Ocak 2007 tarihinde Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak kurulmuştur. 2016 yılı itibari ile Uluslararası Programlar ve Kalite Derecelendirme Koordinatörlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 

  • Misyonumuz, Üniversitemiz bünyesinde görev yapmakta olan idari ve akademik personelimizin ihtiyaç ve istekleri göz önünde tutularak, hem görev tanımlarına uygun çalışmalarına katkı sağlayabilecek hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri çeşitli eğitim programları hazırlamak ve sonrasında düzenlenen anketler ile söz konusu eğitimlerin verimliliğini analiz ederek, verimi artırmaktır.

 

  • Vizyonumuz, Üniversitemizin, bilgi ve teknoloji bakımından hızla gelişen dünyaya uyum sağlaması yönünde sürekli eğitim ile bilgi ve becerilerin güncellenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda idari ve akademik personelimizin yeniliğe, gelişime, değişime açık olmasını sağlamak, moral değerlerini ve motivasyonlarını yükseltmek, Üniversiteye bağlılıklarını arttırmak, ekip çalışmalarını güçlendirmek öncelikli hedefimizdir.

 

  • İlkelerimiz, 

​          - Personelin yetenek, bilgi, beceri ve verimliliklerinin geliştirilmesine süreklilik kazandırmak,

          - Kurum kültürünün oluşmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak, mesleki yetkinliği ve profesyonelliği güçlendirmek,

          - Hizmet içi eğitimlerde öncelikleri esas alarak, personele eğitimden yararlanmada fırsat eşitliği tanımak,

          - Eğitim çalışmalarının plan ve programlanmasında, diğer birimlerle işbirliği içinde yürütmek,

          - Eğitim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak ve personelin eğitim sürekliliğine olan inancını pekiştirmek,

          - Eğitim faaliyetlerini çağdaş, bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak yürütmektir.