Planlanan Eğitimler
  • Grafik Tasarım Hizmet İçi Eğitim Programı​ 

       Açılması Planlanan Dersler​

         * Adobe InDesign

         * Adobe After Effects

         * Adobe Illustrator

       ​Düzenlenmesi planlanan eğitim, İleri düzey bilgisayar eğitimi almış, konu başlıklarının görev tanımı ile alakalı olan veya ilgili programları kullanması planlanan idari ve akademik personele yönelik planlanmaktadır.

  • EBYS Hizmet İçi Eğitim Programı

​        Sağlık Bilimleri Fakültesinin talebi doğrultusunda Mayıs ayı içerisinde EBYS HİEP düzenlenmesi planlanmaktadır.

  • Scival Veri Tabanı Bilgilendirme Toplantıları

​        Akademik performans değerlendirme aracı olan Scival veri tabanının kullanımına yönelik akademik personele yönelik bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.

​